... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

OVER ONS VISIE

Visie van het instituut

Het instituut streeft er naar om een actieve partner te zijn in het grootbrengen van een goede, creatieve en nuttige burger die in wisselwerking staat met de gemeenschap waarin hij leeft en die zich moreel, intellectueel en wetenschappelijk onderscheidt.

Hoofddoel

  • Verspreiding van Onderzoek en Kennis
  • Toepassen van een rationeel systeem van leiderschap en bestuur
  • Creëren van kansen voor constructieve samenwerking en uitwisselen van kennis met significante instellingen

Waarden

  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Constructieve samenwerking
  • Voortdurende ontwikkeling
  • Centrisme en gematigdheid

Hoofdobjectieven

  • Voorzien van academische programma’s die beantwoorden aan de vereisten van de arbeidsmarkt en de sociale noden (kwantitatief en kwalitatief) van de gegradueerden. 
  • Voorzien van academische programma’s van hoge kwaliteit.
Bron : test
Datum : 07.02.2020