... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

OPLEIDINGEN KINDEREN_VANAF_10_JAAR

Kinderen

 

 

Omdat kinderen de toekomst zijn, organiseren we ook een programma voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar. Afhankelijk van hun niveau van kennis van het Arabisch en de Koranmemorisatie worden ze opgedeeld in verschillende groepen. Zo zorgen we ervoor dat ze zich enerzijds niet vervelen tijdens de lessen maar anderzijds ook niet te veel hooi op hun vork zouden nemen. De jongeren die hier afstuderen hebben een ruime kennis van de Arabische taal en hebben voldoende van de Koran gememoriseerd en zijn dus uiterst geschikt om de Hogere Studies in het Instituut zonder problemen te volgen.

Programma:

Naast koranmemorisatie en kunstrecitatie, krijgen de kinderen ook lessen in de Arabische taal en wordt de biografie van de Profeet vzmh uitgebreid besproken. Deze lessen worden gegeven op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag en zijn in totaal 10 uur.

Toelatingsvoorwaarden:

  • Er wordt een toelatingsproef georganiseerd waarvoor men moet slagen
  • Basiskennis Arabisch (vlot kunnen lezen en schrijven)
  • Minstens 2 ahzaab (delen) van de Koran kennen
Bron : Admin
Datum : 12.02.2020