... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

OVER ONS SAMENWERKING

 

Samenwerking

Faculteit Usul Ad-Din Marokkko

De Al-Qarawiyyin universiteit (Fes, Marokko) is de universiteit die door Fatima Al-Fihriyya in 859 werd gesticht. Het is, net als de Al-Azhar in Egypte en Zaytouna in Tunesië, één van de meest toonaangevende spirituele en educatieve centra van de islamitische wereld. Het is tevens de oudste onderwijsinstelling in de wereld, wat ook door het Unesco en het Guinness Book of Records wordt bevestigd. Ons instituut heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Usul Ad-Dienfaculteit van de Al-Qarawiyyin Universiteit, gelegen in de Noord-Marokkaanse stad Tetouan. Deze overeenkomst waarborgt een wisselwerking op pedagogisch, inhoudelijk en didactisch vlak.

Beide instituten streven o.a. volgende punten na:

  • Permanente vorming
  • Uitwisseling van leden van het onderwijskader
  • Het organiseren van gemeenschappelijke cursussen, studiegroepen en conferenties
  • Uitwisseling van drukwerken en publicaties
  • Het organiseren van gezamenlijke onderwijsprogramma's op afstand

 

Artesis Plantijn Hogeschool 

Een van de onderdelen van het programma van de hogere studies is dat er een aantal maatschappelijke vakken moeten gevolgd worden ter vervollediging van de opleiding. Deze vakken (zoals 'Inleiding in het Belgisch recht') worden georganiseerd in samenwerking met de AP-Hogeschool. Een hoogkwalitatief onderwijs houdt in dat de studenten een basiskennis moeten hebben van alle domeinen van de maatschappij.

Bron : Admin
Datum : 10.02.2020