... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

OVER ONS DOCENTEN

Onze docenten zijn allemaal experts in de vakken die ze geven.

Shaykh Taher Toujgani

 Shaykh Taher Toujgani is geboren in Marokko en kreeg daar onderricht in de islamitische wetenschappen. Hij memoriseerde de koran op jonge leeftijd en voltooide de memorisatie ervan op 12-jarige leeftijd. Hij heeft veel ijazaat (getuigschriften) behaald van de verschillende islamitische wetenschappen. Ahmed bin Siddiq, Abdoellah bin Siddiq en Hassan bin Siddiq zijn maar enkele van de grote geleerden waar hij les van heeft gekregen. Momenteel verzorgt hij de vrijdagspreek in Moskee Salaam in Borgerhout en geeft hij in het Jisr Al Amana Instituut vakken als Fiqh en Oesoel Al-Fiqh. Hiernaast is hij ook voorzitter van de Raad van Theologen in België en voorzitter van de Hoge Raad van Marokkaanse geleerden in Europa.

Dr Abderrahman Ben Allouch

Hij is voorzitter van het Jisr Al Amana Instituut en imam/prediker van Moskee Inaba in Deurne. 

Behaalde diploma's en getuigschriften:

 • 1987-1988: baccalaureaat van de middelbare school Sharif Al-Idrissi in Tetouan, Marokko.
 • 1993: Bachelor in Oesoel Ad-Dien (grondbeginselen van de godsdienst) aan de Faculteit Oesoel Ad-Dien van de Qarawiyyin-universiteit in Tetouan, Marokko
 • 1994: Master 1e jaar in Oesoel Ad-Dien met als specialisatie dogmatiek en filosofie aan de Faculteit Oesoel Ad-Dien van de Qarawiyyin-universiteit in Tetouan, Marokko
 • 1995: Master 2e jaar in Oesoel Ad-Dien met als specialisatie dogmatiek en filosofie aan de Faculteit Oesoel Ad-Dien van de Qarawiyyin-universiteit in Tetouan, Marokko
 • 2003: Doctoraat in Oesoel Ad-Dien met de beoordeling uitstekend aan de Faculteit Oesoel Ad-Dien van de Qarawiyyin-universiteit in Tetouan, Marokko
 • Onderwerp van het doctoraat: 'Het onderzoek en de bewoordingen betreffende de aspecten van de gelovigen over de geloofsovertuigingen van de heer Sidi Mohammed Ben Jaafar El Kettani

 Oestadh Rashid Malouli

Is een van de docenten die op vrijwillige basis lesgeeft in het instituut voor hogere studies. Hij is geboren in Meknes (Marokko) in het jaar 1974 en genoot daar zijn secundaire opleiding. Oestadh Rashid is gespecialiseerd in de islamitische gezinskunde en is daarom ook lesgever in ons Instituut van vakken als: de islamitische jurispridentie van het huwelijk en de scheiding.

Behaalde diploma’s en getuigschriften:

 • 1996: baccalaureaat in de Arabische letteren
 • 1998: getuigschrift van de Qarawiyyin-universiteit in Fes voor shari°a-studies, eerste deel
 • 2000: ijaza (licentie) van de Qarawiyyin-universiteit in Fes voor shari’a-studies
 • 2004: master in de pedagogie, Qarawiyyin-universiteit in Fes

Studies:

 • 1995-1992: islamitische studies gevolgd in Casablanca
 • 12 mei 2000: ijaza  van Shaykh Sidi Abderrahman Al-Kattani
 • 21 mei 2000: algemene ijaza voor hadith van Shaykh Sidi Abderrahman Al-Kattani
 • 19 januari 2002: algemene ijaza voor hadith van Shaykh Sidi Mohamad Bou Hamza
 • 2003-2005: 2 jaar gestudeerd bij Shaykh Sidi Al Mokhtar Wa°die
 • 2007: 1 jaar gestudeerd bij Shaykh Sidi Mohamed Abi Diyaa Ad-Dokali
 • 2011-nu: imam en prediker in de moskee van Luchtbal

 

Bron :
Datum : 10.02.2020