... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

OPLEIDINGEN HOGER_ISLAMITISCH_INSTITUUT

Jisr Al Amana Instituut voor Hogere Studies    

Het Jisr Al Amana Instituut voor hogere islamitische studies te Antwerpen (Hoboken) is een van de eerste onderwijsinstellingen in dit land die zich bezig houdt met de vorming van imams en moslimleerkrachten die tevens een brede kennis hebben van de maatschappij waarin we leven.

Wij willen een rol spelen op het vlak van pedagogiek en kennisoverdracht om sterke, betrouwbare studenten op te leiden en hen te doen afstuderen als goede, godvruchtige geleerden die de juiste kennis doorgeven. Om dit te bereiken proberen wij o.a. verdiepende dialogen tot stand te brengen tussen de verschillende gemeenschappen van dit land. Dit leidt tevens tot meer respect en verbondenheid en dus tot een vredevollere maatschappij.

Wij zijn ervan overtuigd dat we deze cultuur van openheid en tolerantie kunnen verspreiden door aan de volgende doelstellingen te werken:

  • De studenten vakken als geloofsleer, islamitisch denken, koranwetenschappen, hadithwetenschappen, islamitische jurisprudentie, Arabische taal enz. aan te leren
  • Opleiden van competente imams en mannelijke en vrouwelijke predikanten en consulenten die een omvattende kennis van hun religie hebben en met het reilen en zeilen van deze maatschappij vertrouwd zijn
  • Opleiden van jongeren tot hooggekwalificeerde experten in religieuze en humane vakken
  • Opbouwende dialogen bevorderen met alle segmenten van de samenleving en in het bijzonder met de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen
  • De mensen kennis laten maken met de islam door middel van wijsheid en goede manieren en door het verspreiden van liefde en broederschap
  • Bevorderen van interculturele communicatie tussen alle leden van de samenleving. Hierbij beroepen wij ons op de authentieke islamitische cultuur van openheid en tonen wij aan waarom wij dit instituut ‘jisr al amana’ (brug van vertrouwen) hebben genoemd.

Inschrijvingsvoorwaarden:

Wil je je inschrijven voor deze driejarige kwalitatieve opleiding? 

  • Dan moet je ten minste 18 jaar zijn en in het bezit van een A2-diploma of gelijkwaardigheidsattest of -diploma behaald in het buitenland.
  • Je moet de Arabische taal kunnen lezen, schrijven en begrijpen.

Profiel:

Wil je graag veel kennis opdoen over de islam en nadien het geleerde in de praktijk omzetten? Wil je graag imam, islamleerkracht of islamconsulent worden? Wil je graag andere mensen onderwijzen en begeleiden in religieuze zaken? Dan is dit dé opleiding voor jou! 

Bron : Admin
Datum : 10.02.2020