... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

OPLEIDINGEN INLEIDENDE_CURSUS_KORANMEMORISATIE

 

   Afbeeldingsresultaat voor koran      Koran     

Onze profeet Mohamed vzmh heeft ons verteld dat we zegeningen krijgen voor elke letter  die we uit de Koran lezen en een dubbele beloning voor de moeite en inspanning als het moeilijk gaat.

Verder heeft hij vzmh ons ook vermeld dat tegen de metgezel van de Koran gezegd zal worden:

"Reciteer en stijg in status, reciteer zoals je in de wereld reciteerde, want je status zal bij het laatste vers zijn dat je reciteert."

Alleen deze twee uitspraken van de profeet vzmh zouden al een voldoende motivatie moeten zijn om aan deze cursus te beginnen!

Dit programma geeft kans aan eenieder die ooit de wens heeft gehad om de Koran te reciteren zoals het oorspronkelijk geopenbaard werd, om zijn of haar droom waar te maken! Het geheim van een mooie recitatie ligt niet (alleen) bij een mooie stem, maar aan de specifieke recitatieregels die uniek zijn in deze godsdienst. Bij het beëindigen van de cursus zal je niet alleen een deel van de koran zonder problemen en foutloos uit het hoofd kunnen reciteren, maar zullen termen als magaridj al hoeroef, idh-haar, iqlaab enmoedoed geen geheimen meer voor je kennen!

Na het vervolledigen van het basispakket 'Koran' en 'Arabisch' kan je desgewenst verder studeren in het Hoger Instituut voor Islamitische Studies. Hier zal de opgedane kennis verder verdiept worden en maak je kennis met andere boeiende vakken!

De profeet (vrede en zegeningen met hem) zei:

 

"Degene die de koran reciteert en het uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (de engelen) zijn
en degene die zichzelf inspant om de koran uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden".
(Bukhari & Muslim)

 

Afbeeldingsresultaat voor koran

Leerdoelen:

  • De koran leren reciteren en memoriseren op een vloeiende, nauwkeurige en correcte manier
  • De articulatie-punten (magaridj al hoeroef) kunnen aanduiden, beschrijven en correct uitspreken
  • De regels van noen-saakinah en tanween (idhaar, idghaam, iqlaab, igfaa) kunnen herkennen en opnoemen
  • Onderscheid kunnen maken tussen de verschillende regels van de Madd (verlenging)

 

Voorwaarden:

  • Je hebt een zuivere intentie
  • Je kan al vlot Arabisch lezen

 

De lessen worden gegeven op zaterdag en zondag.

Bron : Admin
Datum : 12.02.2020