... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

<

ACTIVITEITEN


INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Instituut Jisr Al Amana zet haar deuren open voor nieuwe inschrijvingen.

Voorwaarden voor inschrijving :

  1. Inschrijvingen vanaf 9 jaar.

  2. Een leerling moet minstens 1 Hizb kennen.

  3. Arabisch kunnen lezen en schrijven.

  4. Afleggen van een toelatingstest

Na het slagen van de toelatingstest, kan de leerling zich ingeschreven. Mee te brengen na de het slagen van de test:

  1. 2 pasfoto’s

  2. Identiteitskaart of een ander geldig verblijfsdocument.

3. Inschrijvingsgeld

Je kan inschrijven in de school  op zaterdag en zondag, telkens tussen 11u tot 14u.

 

Facebook //jaai.be